Quotes Escola Estiu
 

Escola Multiesportiva

Nascuts de 2012 a 2017
Piscina i pavelló 

• Quinzena: 70 €
• 1 mes: 130 €
• 2 mesos: 220€

 

Escola Educativa

Nascuts de 2016 a 2020
Sanchis Guarner

• Quinzena: 65 €
• 1 mes: 120 €
• 2 mesos: 200€

 

Taller de Rítmica

Nascuts de 2006 a 2019
Pavelló municipal
• Quinzena: 55€
• Mes de Juliol: 90€
• 1a Quinzena d'Agost: 55€

 

Multiesportiva + Rítmica

Nascuts de 2006 a 2017
Pavelló municipal
• Quinzena: 90€
• Mes de Juliol: 150€
• 1a Quinzena d'Agost: 90€

 

MATRÍCULES ESPORTIVES