Normes de l'Escola
 

Per a un correcte funcionament de les Escoles Esportives cal que respectem unes normes bàsiques de totes les parts implicades:

• Coordinadors/es
• Entrenadors/es
• Jugadors

 

Coordinadors/es / Entrenadors/es

 • Com a entrenador/a mai oblides que estàs tractant amb diferents tipus d 'individus, formes de pensar, d'entendre l'esport i sobretot amb unes expectatives distintes.
 • No imites a altres entrenadors/es, desenvolupa la teua pròpia personalitat respectant els valors de l'escola.
 • Evita el favoritisme, les normes són iguals per a totes i tots els xiquets i xiquetes.
 • Respecta les regles de joc, als àrbitres, jugadors i pares, però mes que res respecta't a tu mateix.
 • El millor exemple pels xiquets i xiquetes són els entrenadors/es, no els pots defraudar en cap dels teus comportaments.
 • No discrimines per les habilitats dels xiquets i xiquetes, aquets venen a l'escola a aprendre i es eixa la teva responsabilitat.
 • El fracàs també es mesura per l'abandonament de l'escola.
 • Avalua l'evolució de cadascun dels xiquets i xiquetes sobre els objectius que s'han marcat per a la seva edat, curs o temporada. Adapta les tasques per consolidar aquests objectius.
 • Transmet els valors de l'escala als xiquets i xiquetes en cadascuna de les teves accions i de les d'ells. L'objectiu es aprendre, millorar en la pràctica, gaudir i esforçar-se, per lo que si no es guanya i s'acompleixen els objectius has de felicitar-los.
 • Aprènde l’experiència i disfruta, aixà et farà cada vegada millor.

 

Jugadors

Tots els xiquets i xiquetes/a adolescents que pertanyen a l'escola de futbol hauran de complir unes normes bàsiques:

 • Respectar als monitors o entrenadors.
 • Respectar als companys tant del seu equip com dels contraris.
 • Respectar les instal·lacions esportives tant les pròpies com les de fora.
 • Respectar i cuidar el material d’entrenament.
 • Vestir amb l'equipació de l'escola, xandall, camiseta i pantaló a tots els partits.
 • Assistir als tornejos en que l'escola haja sigut convidada.
 • Mantindre el compromís amb l'escola durant el temps que dure la fitxa federativa.
 • Entrenar els dies i hores que establisca l'escola.
 • Assistir amb puntualitat als entrenaments, esdeveniments cívics esportius que siguen convocats.
 • Assistir als entrenaments amb la roba requerida per l'entrenador/a.

 

Classificació de les faltes

 

Lleus:

 • Arribar tard a les citacions.
 • No mantenir actitud correcta en les instal·lacions.
 • No acudir als partits amb la roba corresponent.
 • No mantenirles normes higièniques.

 

Greus:

 • Quan es juga fora, eixir del recinte esportiu sense el permís de l'entrenador/a o persona responsable.
 • No mantenir una actitud correcta amb els companys/es, jugadors/es, públic, àrbitre i entrenador/a.
 • Trencar el material o produir algun desperfecte en les instal·lacions.
 • La reiteració de faltes lleus.

 

Molt greus:

 • Tenir actituds violentes amb l’àrbitre, jugadors/es, entrenador/es, públic...
 • Faltar de manera reiterada als entrenaments o partits sense avisar i sense justificació.
 • La reiteració de faltes greus.

 

Sancions

 • Tota sanció aplicada ha de ser comunicada al coordinador de l'escola pel registre d'aquesta.
 • Les faltes lleus les podrà sancionar directament l'entrenador/a i es comunicaran verbalment al jugador/a i s'explicarà a les famílies.
 • Les sancions podran ser: exclusió d'una o dos sessions de l'entrenament o l'exclusió d'una convocatòria d'un partit.
 • Les faltes greus les podrà sancionar tant l'entrenador/a com la direcció. Es comunicarà la sanció al jugador/a així com a les famílies del jugador/a implicat.

 

 

MATRÍCULES ESPORTIVES