Esport Viu
 

Educar mitjançant l’esport

A dia d'avui,  amb el tipus de societat en la que vivim una gran part dels nostres infants es veuen abocats a no tindré més company de joc que un aparell electrònic, o bé unes circumstàncies poc adequades per practicar esports a l’aire lliure. Davant aquestos motius, l'Ajuntament i la Regidoria d'Esports creen i gestionen les Escoles Esportives Municipals “Esport Viu” per a fomentar la práctica i l'eduació a través de l'esport en xiquetes i xiquets des dels 5 al 18 anys.

Entenem una Escola Esportiva, com un centre educatiu a on aprens amb finalitats lúdiques i recreatives, mitjançant la pràctica de l’esport, siga específic o general. Per tant l’adaptació al desenvolupament evolutiu del xiquet és la principal referència.

Preferim un tipus d’escola en la que es tinga  en compte tres factors:
 

 • El moviment del cos,  en el que l'objectiu també pot ser la millora de l'estat de salut, o el gust per l’activitat específica.
   
 • El joc, com a forma desprovista  d’ excessives regles i en base a la creació, que es fonamental en l’ús de l'esport com a instrument pedagògic.
   
 • La competició, senyalada com a referent substancial  de l’esport, capaç de ser una ferramenta en mans del monitor que prepara al xiquet en una societat competitiva, donant-li la dimensió adequada al fracàs o l’èxit, i a les persones que participen d'aquest comportament.

 

Model d’Escola

Les Escoles Esportives Municipals “Esport Viu” d’Ondara és un model d’escola integral, integradora i d'igualtat, a on estan tots aquells que entenen l’esport com un instrument educatiu i amb la pretenció de:

 • Afavorir el desenvolupament de l'alumne, fomentant el rendiment acadèmic  o de aprenentatge.
   
 • Educar amb la responsabilitat amb sentir lliure.
   
 • Valorar i ordenar les actituds esportives en lo personal.
   
 • Crear un ambient de sana convivència entre els alumnes.
   
 • Integrar als pares per a afovorir la pràctica esportiva dels seus fills.

 

Objectius

 • Dinamitzar i fomentar l’esperit esportiu així com l’educació en els següents valors socials: cooperació, socialització, autonomia, afany de superació, autocontrol, sensibilització, respecte i conservació del medi ambient, respecte als que formen part de l’activitat física (àrbitres, companys, contraris, entrenadors, instal·lacions), actituds responsables i cíviques i per tant, aconseguir la participació i integració de tots els xiquets i xiquetes, evitant qualsevol tipus de discriminació per raons de gènere, cultura, habilitat, raça o classe social.
   
 • Educar mitjançant l’acció física-recreativa de caràcter esportiu.
   
 • Millorar les qualitats pscomotrius dels alumnes segons les seues capacitats.Esports ofertats

Futbol, bàsquet, pilota valenciana, rítmica, tennis, tennis taula, multi-esports, natació i pàdel.

 

MATRÍCULES ESPORTIVES